Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Zgorzelcu powstał w 1946 roku i działa nieprzerwalnie do dnia dzisiejszego. Założycieli było 18-tu. Jednym z nich był kowal Michał Dojlido, który został Honorowym Członkiem Cechu, a którego pożegnaliśmy w 2014r.

Terenem działania Cechu jest obszar powiatu zgorzeleckiego. Cech jest organizacją samorządu gospodarczego.

Cech realizuje swoje zadania poprzez:

  • ochronę praw i reprezentowanie interesów członków wobec organów władzy i administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego, sądów, związków zawodowych, urzędów i instytucji,
  • prowadzenie na rzecz członków działaności społeczno-organizacyjnej, kulturalnej, oświatowej, socjalnej i gospodarczej,
  • utrwalanie więzi środowiskowych i postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodowej polskiego rzemieślnika,
  • wykonywanie na podstawie upoważnienia Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu zadań z zakresu nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych, zatrudnionych w zakładach członków Cechu.