PUP Zgorzelec. Ważne informacje dla pracodawców.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 lipca 2022

Pracodawco zatrudniający obywatela Ukrainy!!!

Jeśli zatrudniasz obywatela Ukrainy i nie dopełniłeś obowiązku powiadomienia o powierzeniu jemu pracy, możesz dokonać tego w ostatecznym terminie do dnia 14.07.2022r. za pośrednictwem systemu teleinformatycznego praca.gov.pl

Z uprawnienia tego możesz skorzystać, jeśli zgłosiłeś obywatela Ukrainy do ZUS lub KRUZ w związku z powierzeniem mu pracy.

- art.10 ustawy z dnia 8 czerwa 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022r. poz.1383).

UWAGA!

Od 12.07.2022r. zmienia się wysokość wpłaty za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń.

Informujemy, że w dniu 27 czerwca 2022 opublikowane zostało w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 13.06.2022r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonowa oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. (Dz. U. poz. 1364).

https://zgorzelec.praca.gov.pl/rynek-pracy/aktualnosci