Cech Rzemiosł Różnych w Zgorzelcu

Kto może zostać uczniem

Cech Rzemiosł Różnych w Zgorzelcu prowadzi szkolenie uczniów w zawodach:

Kandydat do nauki zawodu musi spełnić następujące warunki: