Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

PUP Zgorzelec. Ważne informacje dla pracodawców.

Pracodawco zatrudniający obywatela Ukrainy!!!

Jeśli zatrudniasz obywatela Ukrainy i nie dopełniłeś obowiązku powiadomienia o powierzeniu jemu pracy, możesz dokonać tego w ostatecznym terminie do dnia 14.07.2022r. za pośrednictwem systemu teleinformatycznego praca.gov.pl

Z uprawnienia tego możesz skorzystać, jeśli zgłosiłeś obywatela Ukrainy do ZUS lub KRUZ w związku z powierzeniem mu pracy.

- art.10 ustawy z dnia 8 czerwa 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022r. poz.1383).

UWAGA!

Od 12.07.2022r. zmienia się wysokość wpłaty za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń.

Informujemy, że w dniu 27 czerwca 2022 opublikowane zostało w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 13.06.2022r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonowa oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. (Dz. U. poz. 1364).

https://zgorzelec.praca.gov.pl/rynek-pracy/aktualnosci

5 lipca 2022

Potrzebujesz środków na START?

Przejdź do - Potrzebujesz środków na START?

Potrzebujesz środków na START?
Jesteś osobą bezrobotną zarejestrowaną w Urzędzie Pracy? Jeśli nie, przyjdź i zarejestruj się do Urzędu jako osoba bezrobotna!
Przyjdź do NAS!
Oferujemy dofinansowanie w kwocie do 25 000 zł.

Szczegółowe informacje
można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy ul. Pułaskiego 14 w Zgorzelcu w pokoju nr 102 lub telefonicznie (telefon 75 77 70 522 lub 75 77 70 500, wew. 102) w godzinach od  8.00 do 14.00. i na stronie internetowej https://zgorzelec.praca.gov.pl

Potrzebujesz środków na start? Chcesz otworzyć własną działalność gospodarczą?
30 czerwca 2022

Finansowanie kosztów egzaminów

Przejdź do - Finansowanie kosztów egzaminów

Zwiększ swoje szanse na znalezienie pracy!
Skorzystaj z pomocy Powiatowego Urzędu Pracy w Zgorzelcu w finansowaniu kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania zawodu.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt ze swoim doradcą klienta, lub specjalistą ds. rozwoju zawodowego pod nr tel. 75 777 05 50 oraz 75 777 05 54.
 
Szczegóły i dokumenty do pobrania: https://zgorzelec.praca.gov.pl/-/1267498-finansowanie-kosztow-egzaminow-i-licencji-pup-zgorzelec

 

 

 
Małgorzata Lewanowicz
Specjalista ds. programów
Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu
ul.Pułaskiego 14, 59-900 Zgorzelec
tel. 75 777 05 35 fax 75 777 05 60
e:mail:lewanowicz.m@pup.zgorzelec.pl
http://zgorzelec.praca.gov.pl/
Klauzula informacyjna RODO więcej...
 
24 czerwca 2022

Pliki do pobrania