Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

EGZAMINY CZELADNICZE

Szanowni Państwo,

W związku ze zmianami jakie zaszły w tym roku w kwestii egzaminów czeladniczych i sprawdzających dla uczniów klas III branżowej szkoły I stopnia, informujemy, że wszyscy uczniowie  muszą przystąpić do egzaminu przed dniem 15 czerwca tj.przed radami pedagogicznymi. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem koniecznym, żeby ukończyć zasadniczą szkołę zawodową. Ważną sprawą jest termin ukończenia nauki: Minister Rodziny i Polityki Społecznej Pani Marlena Maląg zinterpretowała te kwestię następująco: wszystkie umowy o naukę zawodu kończą się dnia 31 sierpnia i z tą datą wystawione zostaną dyplomy, ogłoszenie wyników będzie też 31 sierpnia- uczniowie sami muszą sprawdzić czy zdali egzamin. Sesja poprawkowa w Dolnośląskiej Izbie Rzemieślniczej będzie w miesiącu wrześniu.

Termin składania wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego obowiązuje od dnia 01 września do 30 listopada.

 Alina Skowronek

6 czerwca 2022

Powiatowy Urząd Pracy Informuje

Przedsiębiorco
Chcesz pozyskać środki finansowe na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla nowego pracownika?
do 27 000 zł na sprzęt, maszyny, oprogramowanie i inne wyposażenie stanowiska pracy?

Szczegółowe informacje
można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy ul. Pułaskiego 14 w Zgorzelcu w pokoju nr 114 lub telefonicznie (telefon 75 777 05 34 lub 75 777 05 00, wew. 114) w godzinach od 8.00 do 14.00. i na stronie internetowej https://zgorzelec.praca.gov.pl

 

3 czerwca 2022

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z REZERWY KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA ROK 2022

3 czerwca 2022

Pliki do pobrania