Cech Rzemiosł Różnych w Zgorzelcu

Ochrona środowiska

„Nie odziedziczyliśmy ziemi po naszych przodkach, pożyczyliśmy ją od naszych dzieci.”

L. Brown

Odpowiedzialność za stan środowiska spoczywa na wszystkich, którzy z niego korzystają. Dotyczy to także osób prowadzących działalność gospodarczą, niezależnie od rodzaju działalności i wielkości firmy.

Ochrona środowiska staje się coraz ważniejszą sferą działalności gospodarczej. Coraz więcej też obowiązków nakłada prawo na podmioty gospodarcze.

Podjęliśmy próbę pomocy Państwu i przygotowaliśmy kilka zestawień, które powinny ułatwić dotarcie do interesujących Państwa przepisów prawa środowiskowego oraz wywiązanie się z obowiązków.
Umieściliśmy je na podstronach:

Artykuły

Rejestr - BDO

23 grudnia 2019