Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Zielona Linia – nowa forma kontaktu w języku migowym w Powiatowych Urzędach Pracy

Zielona Linia – nowa forma kontaktu w języku migowym

 

Oprócz znanych dotąd form kontaktu z konsultantami Zielonej Linii (telefon, czat, e-mail), teraz informacje o rynku pracy mogą uzyskać również osoby niesłyszące lub słabosłyszące, posługujące się polskim językiem migowym (PJM). Ponadto, tłumacz języka migowego (konsultant Zielonej Linii) pomoże w komunikacji z pracownikiem urzędu pracy.

 

Zielona Linia, jako ogólnopolska infolinia urzędów pracy, udziela informacji na temat rynku pracy, w tym rejestracji w urzędzie pracy osób bezrobotnych lub poszukujących pracy, form wsparcia oferowanych przez urzędy pracy oraz formalności związanych z zatrudnianiem cudzoziemców. Jako nowoczesne centrum informacyjno-konsultacyjne, Zielona Linia, umożliwia wiele form kontaktu. Najpopularniejszą jest infolinia, działająca pod numerem 19524. Ponadto informacje można uzyskać pisząc na czacie, kontaktując się przez Messenger (fb) czy wysyłając mail na adres kontakt@zielonalinia.gov.pl. Dzięki temu, każdy zainteresowany może skonsultować się w dogodny dla siebie sposób. Ponadto, informacje są udzielane w językach polskim, angielskim, ukraińskim i rosyjskim.

Ważną częścią działalności Zielonej Linii jest portal: zielonalinia.gov.pl. Znajdują się na nim m.in. informacje dotyczące usług urzędów pracy, artykuły o rynku pracy, bieżących przepisach, zagadnieniach Kodeksu pracy, a także aktualności z mediów oraz powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy. 

 

Kontakt w języku migowym

 

Od 1 sierpnia 2022 r. Zielona Linia uruchomiła nową usługę, kontakt w języku migowym. Jest ona skierowana do osób niesłyszących i słabosłyszących, które znają polski język migowy (PJM) i chcą uzyskać informacje na temat rynku pracy lub załatwić sprawę w urzędzie pracy.

 

Są dwa sposoby na wykorzystanie komunikacji w języku migowym:

 

  1. Videorozmowa osoby głuchej lub niedosłyszącej z konsultantem Zielonej Linii, który zna język migowy. Połączenie będzie możliwe przez Internet, z dowolnego miejsca.

     2. Skorzystanie z usługi tłumaczenia na język migowy przez pracownika dowolnego urzędu pracy, który obsługując klienta głuchego lub niedosłyszącego będzie mógł połączyć się przez Internet na videorozmowę z konsultantem Zielonej Linii, który zna język migowy i który będzie tłumaczył rozmowę pomiędzy pracownikiem urzędu, a osobą głuchą lub niedosłyszącą (funkcja tłumacza).

 

Do połączenia z konsultantem Zielonej Linii potrzebne są:

 

- komputer lub telefon z kamerą i funkcją wideo,

- dostęp do Internetu,

- dostęp do aplikacji Microsoft Teams.

 

W celu nawiązania połączenia video z konsultantem, należy wejść na stronę: https://zielonalinia.gov.pl/zl-migowy  i kliknąć w grafikę „Połącz z konsultantem”.

Pod tym adresem dostępna jest również informacja nt. wymagań technicznych niezbędnych do realizacji połączenia.

 

Zielona Linia prowadzi działania informacyjne, których celem jest wspieranie osób bezrobotnych

w poszukiwaniu zatrudnienia, a także propagowanie pozytywnych wzorców, mobilizujących

do rozwoju czy zakładania własnych firm. Zielona Linia swoje usługi kieruje również do pracodawców, m.in. chcących zatrudnić cudzoziemców czy szukających wsparcia z urzędu pracy. Nadzór nad działalnością serwisu prowadzi Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy podlegająca pod Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 
Małgorzata Lewanowicz
Specjalista ds. programów
Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu
ul.Pułaskiego 14, 59-900 Zgorzelec
tel. 75 777 05 35 fax 75 777 05 60
e:mail:lewanowicz.m@pup.zgorzelec.pl
http://zgorzelec.praca.gov.pl/
Klauzula informacyjna RODO więcej...
5 sierpnia 2022

PUP Zgorzelec. Ważne informacje dla pracodawców.

Pracodawco zatrudniający obywatela Ukrainy!!!

Jeśli zatrudniasz obywatela Ukrainy i nie dopełniłeś obowiązku powiadomienia o powierzeniu jemu pracy, możesz dokonać tego w ostatecznym terminie do dnia 14.07.2022r. za pośrednictwem systemu teleinformatycznego praca.gov.pl

Z uprawnienia tego możesz skorzystać, jeśli zgłosiłeś obywatela Ukrainy do ZUS lub KRUZ w związku z powierzeniem mu pracy.

- art.10 ustawy z dnia 8 czerwa 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022r. poz.1383).

UWAGA!

Od 12.07.2022r. zmienia się wysokość wpłaty za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń.

Informujemy, że w dniu 27 czerwca 2022 opublikowane zostało w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 13.06.2022r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonowa oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. (Dz. U. poz. 1364).

https://zgorzelec.praca.gov.pl/rynek-pracy/aktualnosci

5 lipca 2022

Potrzebujesz środków na START?

Przejdź do - Potrzebujesz środków na START?

Potrzebujesz środków na START?
Jesteś osobą bezrobotną zarejestrowaną w Urzędzie Pracy? Jeśli nie, przyjdź i zarejestruj się do Urzędu jako osoba bezrobotna!
Przyjdź do NAS!
Oferujemy dofinansowanie w kwocie do 25 000 zł.

Szczegółowe informacje
można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy ul. Pułaskiego 14 w Zgorzelcu w pokoju nr 102 lub telefonicznie (telefon 75 77 70 522 lub 75 77 70 500, wew. 102) w godzinach od  8.00 do 14.00. i na stronie internetowej https://zgorzelec.praca.gov.pl

Potrzebujesz środków na start? Chcesz otworzyć własną działalność gospodarczą?
30 czerwca 2022

Pliki do pobrania