Jesteś tutaj: Start / Dla firm / BHP

BHP

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Człowiek i jego zdrowie jest najważniejszym elementem w systemie ochrony pracy. Prawo gwarantuje tą ochronę różnymi przepisami, które mają na celu zabezpieczeniu przed utratą zdrowia i życia podczas procesu pracy . Interesem każdej firmy jest spełnienie tych wymagań, gdyż koszty nie wypełnienia obowiązujących przepisów mogą sięgnąć do 30 tysięcy złotych. Dodatkową motywacją są wysokie koszty świadczeń pracowniczych. Bezpieczeństwo powinno stać wysoko w hierarchii celów i planów rozwoju firmy.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy to ogół środków i urządzeń służących do stworzenia warunków pracy, eliminujących zagrożenie życia lub zdrowia zatrudnionych; usuwanie lub ograniczenie szkodliwości związanych z procesem i środowiskiem pracy (np. zagrożenie ze strony maszyn i urządzeń technicznych, szkodliwe gazy, pary i mgły, promieniowanie, hałas, wstrząsy).

Bhp wiąże się z zapobieganiem wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym i innym szkodliwym wpływom pracy na zdrowie.

Przez zasady bezpieczeństwa i higieny pracy należy rozumieć zasady pozaprawne, wynikające z techniki i doświadczenia życiowego, których przestrzeganie zapewnia faktyczne bezpieczeństwo i higienę pracy. Różnorodność procesów produkcyjnych i technologicznych sprawia, że nie jest możliwe uregulowanie całej problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi przepisami. Ponadto jest rzeczą oczywistą, że przepisy o bezpieczeństwie i higienie pracy są zmieniane w trybie powolniejszym od zmian dokonujących się w dziedzinie techniki. Zasady bhp należy każdorazowo konkretyzować do właściwych warunków, tworzyć takie warunki pracy, aby były one bezpieczne. Zasady bhp można tworzyć na podstawie konkretnych unormowań istniejących już w danej dziedzinie lub też w zakładzie pracy. Zasady bezpiecznej i higienicznej pracy mogą wynikać także z instrukcji producenta i z przyjętych powszechnie prawidłowych i bezpiecznych metod pracy ukształtowanych w wyniku praktyki.

„Nieznajomość prawa szkodzi” – warto znać obowiązujące przepisy, niekiedy nie jesteśmy ich świadomi, nie wiemy, że postępujemy źle i jakie mogą być tego konsekwencje. Tłumaczenie o nieznajomości prawa nie będzie przekonywało kontrolującego inspektora. Warto zabezpieczyć się przed taką ewentualnością, poznać i wprowadzić wszystkie obowiązujące przepisy.