Zarząd Cechu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 maja 2016

Zarząd Cechu jest organem wykonawczym Cechu i ponosi odpowiedzialność za prawidłową jego działalność.

                                    Skład Zarzadu Cechu: (2020-2024)

Starszy Cechu                     

- Franciszek Wurszt

Członkowie Zarządu:

  - Tadeusz Ilnicki

  - Janusz Karkowski

  - Janina Zalińska

  - Jan Sielańczyk

  - Stanisław Arsan

  - Zbigniew Filipowicz

  - Zygmunt Olbert