Mała stabilizacja

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 maja 2016

W roku 1960 z okazji 15-lecia PRL wielu rzemieślników uczestniczyło w tzw. czynach społecznych. W tym samym roku weszła ustawa o funduszu emerytalnym dla rzemiosła. Każdy rzemieślnik po ukończeniu 65 lat mógł ubiegać się o emeryturę. Weszło też w życie zarządzenie nakładające na uczniów przygotowywanych do zawodu obowiązek ukończenia szkoły zawodowej. Aby zachęcić uczniów do nauki fundowano im stypendia, wyjazdy do teatru, wycieczki i obozy wakacyjne. W działalności cechu wiele uwagi poświęcono sprawie podnoszenia kwalifikacji członków cechu. Niskie kwalifikacje rzemieślników były przyczyną złej jakości świadczonych usług, co miało wpływ na obniżenie autorytetu rzemiosła.

Starszym Cechu był Kazimierz Jurkowski.