Zaświadczenie ukończenia nauki zawodu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 kwietnia 2016

Osoby ubiegające się o przystąpienie do egzaminu z tytułu ukończenia nauki zawodu składają do egzaminu zaświadczenie ukończenia nauki zawodu.

  • zaświadczenie ukończenia nauki zawodu

Informujemy jednocześnie, iż w przypadku, gdy zatrudnienie ustało, dokumentem potwierdzającym wykonywanie zawodu jest świadectwo pracy, a w przypadku zaliczenia nauki w szkole – zaświadczenie o okresie nauki zawodu.